صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری

صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری، فعالیت خود را به منظور جذب سرمایه از افراد نیکوکار و خیرین نیک اندیش برای صرف در امور نیکوکارانه دانشگاه تهران آغاز کرد.
مبلغ
مبلغ مورد نیاز : 100,000,000,000 ریال
مبلغ حمایت شده : 8,180,000 ریال
40%

ناموفق

یاران و زمان طرح
(8) نفر حمایت کرده اند

زمان طرح به اتمام رسیده

صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری، فعالیت خود را به منظور جذب سرمایه از افراد نیکوکار و خیرین نیک اندیش برای صرف در امور نیکوکارانه دانشگاه تهران آغاز کرد.

روش های مشارکت در صندوق :

روش اول:  سرمایه گذار نیکوکار، اصل سرمایه و تمام منافع حاصل از سرمایه گذاری خود را به امور نیکوکارانه صندوق اختصاص می دهد

روش دوم:  سرمایه گذار نیکوکار، فقط منافع حاصل از سرمایه گذاری خود در صندوق را به امور نیکوکارانه اختصاص می دهد، ولی اصل سرمایه گذاری، برای وی باقی می ماند.

روش سوم:  بخشی از منافع سرمایه گذاری (معادل حداکثر نرخ سود علیالحساب سپرده پنج ساله در سیستم بانکی کشور ) به خود سرمایه گذار تعلق گرفته و مابقی منافع به امور نیکوکارانه تخصیص مییاید.

میزان مشارکت در هر بخش :

نوع سرمایه گذاری

تعداد واحد

تعداد نیکوکاران

مبالغ

اول

3429

180

1،000،000 ریال تا 1،000،000،000 ریال

دوم

2593

33

1،000،000 ریال تا 1،000،000،000 ریال

سوم

370

5

5،000،000 ریال تا 2،000،000،000 ریال

 

تعداد کل سرمایه گذاران

218 نفر

مبلغ کل سرمایه گذاری

10،487،051،271 ریال

 

بیشتر
مشخصات طرح
نام ویژگی مقدار ویژگی
تهران تهران
وضعیت طرح ناموفق
وضعیت طرح تمام شده