پویش دکتر حافظی

پویش بورسیه خیر جاودان دانشگاه تهران دکتر حافظی
ارائه کننده طرح
مبلغ
مبلغ مورد نیاز : 400,000,000 ریال
مبلغ حمایت شده : 109,590,000 ریال
40%

موفق شد

یاران و زمان طرح
(3) نفر حمایت کرده اند

زمان طرح به اتمام رسیده

پویش بورسیه خیر جاودان دانشگاه تهران دکتر حافظی

مرحوم دکتر محمدرضا حافظی بزرگمرد عرصه مدرسه سازی و خیر نیک اندیش دانشگاه تهران است.

ایشان در سال های اخیر در دانشگاه تهران 125 نفر از دانشجویان برتر دانشگاه تهران را بورسیه کردند.

برای ادامه راه ایشان و ماندگار شدن عنوان بورسیه دکتر حافظی در دانشگاه تهران، جمعی از دانشجویان پیشگام شدند و "پویش بورسیه دکتر حافظی" را راه اندازی کردند. تا با حمایت دانشجویان، فارغ التحصیلان، خیرین نیک اندیش و دوستداران دانشگاه تهران، در فاز اول پویش 20 نفر از دانشجویان برتر مقطع کارشناسی دانشگاه تهران با نام دکتر محمدرضا حافظی بورسیه شوند.

بیشتر
مشخصات طرح
نام ویژگی مقدار ویژگی
تهران تهران
وضعیت طرح موفق