مشارکت در بورسیه دانشجویان

هزینه بورسیه یک دانشجو برتر یا متقاضی دانشگاه تهران روزانه حدود 6500 تومان ، ماهانه 200 هزار تومان و سالانه 2 میلیون تومان می باشد. شما می توانید با انتخاب هر تعداد واحد دلخواه که حداقل آن 6500 تومان می باشد در طرح بورسیه این دانشجویان مشارکت نمایید.
ارائه کننده طرح
خصوصیات
*
مبلغ
مبلغ مورد نیاز : 20,000,000 ریال
مبلغ حمایت شده : 1,230,000 ریال
40%
یاران و زمان طرح
(4) نفر حمایت کرده اند

زمان طرح به اتمام رسیده

هزینه بورسیه یک دانشجو برتر یا متقاضی دانشگاه تهران روزانه حدود 6500 تومان ، ماهانه 200 هزار تومان و سالانه 2 میلیون تومان می باشد. 
شما می توانید با انتخاب هر تعداد واحد دلخواه که حداقل آن 6500 تومان می باشد در طرح بورسیه این دانشجویان مشارکت نمایید.
از اینکه در این طرح مشارکت می کنید و حامی دانشجویان دانشگاه تهران می باشید سپاسگزاریم .
بیشتر
مشخصات طرح
نام ویژگی مقدار ویژگی
تهران تهران
وضعیت طرح تمام شده