مشارکت درخرید تجهیزات دانشگاه

ما با همت شما خیرین نیک اندیش قصد داریم تا در تجهیز امکانات آموزشی دانشکده ها سهمی حتی کوچک داشته باشیم ، این امکانات شامل تجهیز آزمایشگاه ها ، کتابخانه ها و سایت های دانشگاه تهران می باشند.
ارائه کننده طرح
خصوصیات
*
مبلغ
مبلغ مورد نیاز : 20,000,000 ریال
مبلغ حمایت شده : ریال
40%
یاران و زمان طرح
(0) نفر حمایت کرده اند

زمان طرح به اتمام رسیده

ما با همت شما خیرین نیک اندیش قصد داریم تا در تجهیز امکانات آموزشی دانشکده ها سهمی حتی کوچک داشته باشیم ، این امکانات شامل تجهیز آزمایشگاه ها ، کتابخانه ها و سایت های دانشگاه تهران می باشند.
از اینکه در این طرح مشارکت می کنید و حامی دانشجویان دانشگاه تهران می باشید سپاسگزاریم .
بیشتر
مشخصات طرح
نام ویژگی مقدار ویژگی
تهران تهران
وضعیت طرح تمام شده