قبوض پرداختی

مرتب‌ سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
فیلتر کردن طرح ها بر اساس ویژگی‌ها
  • استان :

موفق شد

100%

قبض

طرح پرداخت قبض گاز
طرح پرداخت قبض گاز
(1) نفر حمایت کرده اند
مبلغ مورد نیاز (4,991,000 ریال)
مبلغ حمایت شده (4,991,000 ریال)
(زمان طرح به اتمام رسیده)

موفق شد

100%

قبض اب

پرداخت قبض فروردین 98
پرداخت قبض فروردین 98
(1) نفر حمایت کرده اند
مبلغ مورد نیاز (1,011,000 ریال)
مبلغ حمایت شده (1,011,000 ریال)
(زمان طرح به اتمام رسیده)

موفق شد

100%

قبض اینترنت

خیر مضاعف
خیر مضاعف
(1) نفر حمایت کرده اند
مبلغ مورد نیاز (880,720 ریال)
مبلغ حمایت شده (880,720 ریال)
(زمان طرح به اتمام رسیده)

موفق شد

100%

قبض گاز

پرداخت قیض گاز فروردین ماه
پرداخت قیض گاز فروردین ماه
(1) نفر حمایت کرده اند
مبلغ مورد نیاز (5,327,000 ریال)
مبلغ حمایت شده (5,327,000 ریال)
(زمان طرح به اتمام رسیده)

موفق شد

100%

قبض برق

پرداخت قبض برق
پرداخت قبض برق
(1) نفر حمایت کرده اند
مبلغ مورد نیاز (9,367,000 ریال)
مبلغ حمایت شده (9,367,000 ریال)
(زمان طرح به اتمام رسیده)

موفق شد

100%

قبض برق

قبض برق
دوره 98/3
قبض برق
دوره 98/3
(1) نفر حمایت کرده اند
مبلغ مورد نیاز (5,590,000 ریال)
مبلغ حمایت شده (5,590,000 ریال)
(زمان طرح به اتمام رسیده)