قبض برق

پرداخت قبض برق
ارائه کننده طرح
مبلغ
مبلغ مورد نیاز : 9,367,000 ریال
مبلغ حمایت شده : 9,367,000 ریال
40%

موفق شد

یاران و زمان طرح
(1) نفر حمایت کرده اند

زمان طرح به اتمام رسیده


خیر مضاعف

به منظور تمرکز کامل برای تحقق اهداف علمی و فرهنگی دانشگاه تهران، تمامی هزینه های جاری بنیاد حامیان دانشگاه از ابتدای تاسیس تاکنون توسط خیرین نیک اندیشی که با نیت تامین بخشی از هزینه های جاری (آب، برق، گاز، تلفن، هزینه پرسنل، نگهداری ساختمان، تامین تجهیزات) مشارکت داشته اند، تامین شده است.

لذا اکنون با توجه به بسترمهیا شده توسط فاندینو این امکان وجود دارد که از این سامانه ما پذیرای خدمات ارزش مند شما خیر نیک اندیش باشیم

بیشتر
مشخصات طرح
نام ویژگی مقدار ویژگی
تهران تهران
وضعیت طرح موفق