بورسیه دانشجویان برتر

در راستای تحقق اهداف علمی و فرهنگی دانشگاه تهران و به منظور اعتلای فعالیت‌های علمی، پژوهشی بورسیت دانشجویان برتر و برگزیدت علمی (براساس رتبه های ممتاز در سال اول و براساس معدل درنیم سال های تحصیلی بعد) با حمایت خیرین نیک اندیش از سال 1394 اجرایی شد.
ارائه کننده طرح
مبلغ
مبلغ مورد نیاز : 21,888,030,000 ریال
مبلغ حمایت شده : 21,888,030,000 ریال
40%

موفق شد

یاران و زمان طرح
(4) نفر حمایت کرده اند

زمان طرح به اتمام رسیده

در راستای تحقق اهداف علمی و فرهنگی دانشگاه تهران و به منظور اعتلای فعالیت‌های علمی، پژوهشی و توسعت دانش بشری در جمهوری اسلامی ایران، بورسیت دانشجویان برتر و برگزیدت علمی (براساس رتبه های ممتاز در سال اول و براساس معدل درنیم سال های تحصیلی بعد) با حمایت خیرین نیک اندیش از سال 1394 با همت بنیاد حامیان دانشگاه تهران اجرایی شد.

 

هدف :اعطایجایزت تحصیلی ماهانه به مبلغ 2 میلیون ریال و به مدت 10ماه در سال به دانشجویان برتر دانشگاه تهران

 

سال 1394

تعداد دانشجویان بورسیه شده: 500 نفر

تعداد حامیان : 1 نفر

مبلغ کل اهدایی : 10،000،000،000 ریال

 

سال 1395

تعداد دانشجویان بورسیه شده : 1174 نفر

تعداد حامیان : 7 نفر

مبلغ کل اهدایی : 23،480،000،000 ریال

 

سال 1396

تعداد دانشجویان بورسیه شده : 1183 نفر

تعداد حامیان : 9 نفر

مبلغ کل اهدایی : 23،660،000،000 ریال

 

 

  • پروژه های بالا مربوط به سال های گذشته بوده که با موفقیت به اتمام رسیده است

 

سال 1397

تعداد دانشجویان بورسیه شده : در حال اجرا

تعداد حامیان : در حال اجرا

مبلغ کل اهدایی : در حال اجرا

 

 
بیشتر
مشخصات طرح
نام ویژگی مقدار ویژگی
وضعیت طرح موفق