آموزش

مرتب‌ سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
فیلتر کردن طرح ها بر اساس ویژگی‌ها
  • استان :

موفق شد

100%

طرح حمایت از دانشجویان متقاضی

در راستای تحقق اهداف علمی و فرهنگی دانشگاه تهران و به منظور اعتلای فعالیت های علمی، پژوهشی و توسعه دانش بشری ، طرح حمایت از دانشجویان دانشگاه تهران در راستای فراهم نمودن شرایط مناسب تر برای ایشان با حمایت خیرین نیک اندیش توسط بنیاد حامیان دانشگاه تهران ایجاد گردید.
در راستای تحقق اهداف علمی و فرهنگی دانشگاه تهران و به منظور اعتلای فعالیت های علمی، پژوهشی و توسعه دانش بشری ، طرح حمایت از دانشجویان دانشگاه تهران در راستای فراهم نمودن شرایط مناسب تر برای ایشان با حمایت خیرین نیک اندیش توسط بنیاد حامیان دانشگاه تهران ایجاد گردید.
(2) نفر حمایت کرده اند
مبلغ مورد نیاز (3,920,000,000 ریال)
مبلغ حمایت شده (3,920,500,000 ریال)
(زمان طرح به اتمام رسیده)

ناموفق

0%

حساب اندوخته همیاری

در این طرح بنیاد حامیان دانشگاه تهران قصد دارد از طریق حساب اندوخته همیاری بنیاد حامیان دانشگاه تهران به دانشجویان نیازمند که دارای مشکلات خاص می باشند کمک نماید.
در این طرح بنیاد حامیان دانشگاه تهران قصد دارد از طریق حساب اندوخته همیاری بنیاد حامیان دانشگاه تهران به دانشجویان نیازمند که دارای مشکلات خاص می باشند کمک نماید.
(2) نفر حمایت کرده اند
مبلغ مورد نیاز (4,000,000,000 ریال)
مبلغ حمایت شده (60,000 ریال)
(زمان طرح به اتمام رسیده)

ناموفق

1%

خریدیک دستگاه اسپکتروفتومتر

با توجه به ضرورت نیاز آزمایشگاه میکروبیولوژی آموزشی پردیس علوم دانشگاه تهران به خرید یک دستگاه اسپکتروفتومر از خیرین نیک اندیش حامی علم و فن آوری خواهش مند است در خصوص تامین بودجه خرید این دستگاه مساعدت نمایید.
مشخصات دستگاه :
مارک: rayleigh
مدل: uv.1601
با قابلیت sc
با توجه به ضرورت نیاز آزمایشگاه میکروبیولوژی آموزشی پردیس علوم دانشگاه تهران به خرید یک دستگاه اسپکتروفتومر از خیرین نیک اندیش حامی علم و فن آوری خواهش مند است در خصوص تامین بودجه خرید این دستگاه مساعدت نمایید.
مشخصات دستگاه :
مارک: rayleigh
مدل: uv.1601
با قابلیت sc
(13) نفر حمایت کرده اند
مبلغ مورد نیاز (312,830,000 ریال)
مبلغ حمایت شده (5,760,000 ریال)
(زمان طرح به اتمام رسیده)
0%

مشارکت درخرید تجهیزات دانشگاه

ما با همت شما خیرین نیک اندیش قصد داریم تا در تجهیز امکانات آموزشی دانشکده ها سهمی حتی کوچک داشته باشیم ، این امکانات شامل تجهیز آزمایشگاه ها ، کتابخانه ها و سایت های دانشگاه تهران می باشند.
ما با همت شما خیرین نیک اندیش قصد داریم تا در تجهیز امکانات آموزشی دانشکده ها سهمی حتی کوچک داشته باشیم ، این امکانات شامل تجهیز آزمایشگاه ها ، کتابخانه ها و سایت های دانشگاه تهران می باشند.
(0) نفر حمایت کرده اند
مبلغ مورد نیاز (20,000,000 ریال)
مبلغ حمایت شده ( ریال)
(زمان طرح به اتمام رسیده)