طرح های ویژه
6%

مشارکت در بورسیه دانشجویان

هزینه بورسیه یک دانشجو برتر یا متقاضی دانشگاه تهران روزانه حدود 6500 تومان ، ماهانه 200 هزار تومان و سالانه 2 میلیون تومان می باشد. شما می توانید با انتخاب هر تعداد واحد دلخواه که حداقل آن 6500 تومان می باشد در طرح بورسیه این دانشجویان مشارکت نمایید.
هزینه بورسیه یک دانشجو برتر یا متقاضی دانشگاه تهران روزانه حدود 6500 تومان ، ماهانه 200 هزار تومان و سالانه 2 میلیون تومان می باشد. شما می توانید با انتخاب هر تعداد واحد دلخواه که حداقل آن 6500 تومان می باشد در طرح بورسیه این دانشجویان مشارکت نمایید.
(4) نفر حمایت کرده اند
مبلغ مورد نیاز (20,000,000 ریال)
مبلغ حمایت شده (1,230,000 ریال)
(زمان طرح به اتمام رسیده)
0%

مشارکت درخرید تجهیزات دانشگاه

ما با همت شما خیرین نیک اندیش قصد داریم تا در تجهیز امکانات آموزشی دانشکده ها سهمی حتی کوچک داشته باشیم ، این امکانات شامل تجهیز آزمایشگاه ها ، کتابخانه ها و سایت های دانشگاه تهران می باشند.
ما با همت شما خیرین نیک اندیش قصد داریم تا در تجهیز امکانات آموزشی دانشکده ها سهمی حتی کوچک داشته باشیم ، این امکانات شامل تجهیز آزمایشگاه ها ، کتابخانه ها و سایت های دانشگاه تهران می باشند.
(0) نفر حمایت کرده اند
مبلغ مورد نیاز (20,000,000 ریال)
مبلغ حمایت شده ( ریال)
(زمان طرح به اتمام رسیده)
0%

تهیه پوشاک دانشجویان سیل زده

طرح تهیه پوشاک دانشجویان مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان در دانشگاه تهران با کمک و همراهی شما خیرین نیک اندیش.
طرح تهیه پوشاک دانشجویان مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان در دانشگاه تهران با کمک و همراهی شما خیرین نیک اندیش.
(0) نفر حمایت کرده اند
مبلغ مورد نیاز (4,000,000 ریال)
مبلغ حمایت شده ( ریال)
(زمان طرح به اتمام رسیده)

ناموفق

0%

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری

صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری، فعالیت خود را به منظور جذب سرمایه از افراد نیکوکار و خیرین نیک اندیش برای صرف در امور نیکوکارانه دانشگاه تهران آغاز کرد.
صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری، فعالیت خود را به منظور جذب سرمایه از افراد نیکوکار و خیرین نیک اندیش برای صرف در امور نیکوکارانه دانشگاه تهران آغاز کرد.
(8) نفر حمایت کرده اند
مبلغ مورد نیاز (100,000,000,000 ریال)
مبلغ حمایت شده (8,180,000 ریال)
(زمان طرح به اتمام رسیده)

موفق شد

100%

تجهیز خوابگاه های کوی دانشگاه

تکمیل خوابگاه دانشجویی پسرانه کوی دانشگاه تهران
تکمیل خوابگاه دانشجویی پسرانه کوی دانشگاه تهران
(8) نفر حمایت کرده اند
مبلغ مورد نیاز (7,544,950,000 ریال)
مبلغ حمایت شده (7,544,950,000 ریال)
(زمان طرح به اتمام رسیده)

موفق شد

100%

بورسیه دانشجویان برتر

در راستای تحقق اهداف علمی و فرهنگی دانشگاه تهران و به منظور اعتلای فعالیت‌های علمی، پژوهشی بورسیت دانشجویان برتر و برگزیدت علمی (براساس رتبه های ممتاز در سال اول و براساس معدل درنیم سال های تحصیلی بعد) با حمایت خیرین نیک اندیش از سال 1394 اجرایی شد.
در راستای تحقق اهداف علمی و فرهنگی دانشگاه تهران و به منظور اعتلای فعالیت‌های علمی، پژوهشی بورسیت دانشجویان برتر و برگزیدت علمی (براساس رتبه های ممتاز در سال اول و براساس معدل درنیم سال های تحصیلی بعد) با حمایت خیرین نیک اندیش از سال 1394 اجرایی شد.
(4) نفر حمایت کرده اند
مبلغ مورد نیاز (21,888,030,000 ریال)
مبلغ حمایت شده (21,888,030,000 ریال)
(زمان طرح به اتمام رسیده)

ناموفق

0%

حساب اندوخته همیاری

در این طرح بنیاد حامیان دانشگاه تهران قصد دارد از طریق حساب اندوخته همیاری بنیاد حامیان دانشگاه تهران به دانشجویان نیازمند که دارای مشکلات خاص می باشند کمک نماید.
در این طرح بنیاد حامیان دانشگاه تهران قصد دارد از طریق حساب اندوخته همیاری بنیاد حامیان دانشگاه تهران به دانشجویان نیازمند که دارای مشکلات خاص می باشند کمک نماید.
(2) نفر حمایت کرده اند
مبلغ مورد نیاز (4,000,000,000 ریال)
مبلغ حمایت شده (60,000 ریال)
(زمان طرح به اتمام رسیده)

موفق شد

100%

طرح حمایت از دانشجویان متقاضی

در راستای تحقق اهداف علمی و فرهنگی دانشگاه تهران و به منظور اعتلای فعالیت های علمی، پژوهشی و توسعه دانش بشری ، طرح حمایت از دانشجویان دانشگاه تهران در راستای فراهم نمودن شرایط مناسب تر برای ایشان با حمایت خیرین نیک اندیش توسط بنیاد حامیان دانشگاه تهران ایجاد گردید.
در راستای تحقق اهداف علمی و فرهنگی دانشگاه تهران و به منظور اعتلای فعالیت های علمی، پژوهشی و توسعه دانش بشری ، طرح حمایت از دانشجویان دانشگاه تهران در راستای فراهم نمودن شرایط مناسب تر برای ایشان با حمایت خیرین نیک اندیش توسط بنیاد حامیان دانشگاه تهران ایجاد گردید.
(2) نفر حمایت کرده اند
مبلغ مورد نیاز (3,920,000,000 ریال)
مبلغ حمایت شده (3,920,500,000 ریال)
(زمان طرح به اتمام رسیده)

ناموفق

1%

خریدیک دستگاه اسپکتروفتومتر

با توجه به ضرورت نیاز آزمایشگاه میکروبیولوژی آموزشی پردیس علوم دانشگاه تهران به خرید یک دستگاه اسپکتروفتومر از خیرین نیک اندیش حامی علم و فن آوری خواهش مند است در خصوص تامین بودجه خرید این دستگاه مساعدت نمایید.
مشخصات دستگاه :
مارک: rayleigh
مدل: uv.1601
با قابلیت sc
با توجه به ضرورت نیاز آزمایشگاه میکروبیولوژی آموزشی پردیس علوم دانشگاه تهران به خرید یک دستگاه اسپکتروفتومر از خیرین نیک اندیش حامی علم و فن آوری خواهش مند است در خصوص تامین بودجه خرید این دستگاه مساعدت نمایید.
مشخصات دستگاه :
مارک: rayleigh
مدل: uv.1601
با قابلیت sc
(13) نفر حمایت کرده اند
مبلغ مورد نیاز (312,830,000 ریال)
مبلغ حمایت شده (5,760,000 ریال)
(زمان طرح به اتمام رسیده)

موفق شد

100%

قبض اب

پرداخت قبض فروردین 98
پرداخت قبض فروردین 98
(1) نفر حمایت کرده اند
مبلغ مورد نیاز (1,011,000 ریال)
مبلغ حمایت شده (1,011,000 ریال)
(زمان طرح به اتمام رسیده)

موفق شد

100%

قبض گاز

پرداخت قیض گاز فروردین ماه
پرداخت قیض گاز فروردین ماه
(1) نفر حمایت کرده اند
مبلغ مورد نیاز (5,327,000 ریال)
مبلغ حمایت شده (5,327,000 ریال)
(زمان طرح به اتمام رسیده)

موفق شد

100%

قبض اینترنت

خیر مضاعف
خیر مضاعف
(1) نفر حمایت کرده اند
مبلغ مورد نیاز (880,720 ریال)
مبلغ حمایت شده (880,720 ریال)
(زمان طرح به اتمام رسیده)

موفق شد

100%

قبض برق

پرداخت قبض برق
پرداخت قبض برق
(1) نفر حمایت کرده اند
مبلغ مورد نیاز (9,367,000 ریال)
مبلغ حمایت شده (9,367,000 ریال)
(زمان طرح به اتمام رسیده)

موفق شد

100%

قبض

طرح پرداخت قبض گاز
طرح پرداخت قبض گاز
(1) نفر حمایت کرده اند
مبلغ مورد نیاز (4,991,000 ریال)
مبلغ حمایت شده (4,991,000 ریال)
(زمان طرح به اتمام رسیده)

موفق شد

100%

قبض برق

قبض برق
دوره 98/3
قبض برق
دوره 98/3
(1) نفر حمایت کرده اند
مبلغ مورد نیاز (5,590,000 ریال)
مبلغ حمایت شده (5,590,000 ریال)
(زمان طرح به اتمام رسیده)

موفق شد

100%

قبض برق دوره چهارم

قبض برق دوره چهارم در سال 98
قبض برق دوره چهارم در سال 98
(1) نفر حمایت کرده اند
مبلغ مورد نیاز (5,553,000 ریال)
مبلغ حمایت شده (5,553,000 ریال)
(زمان طرح به اتمام رسیده)

موفق شد

100%

صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران

صندوق ‎‎های سرمایه‎‎ گذاری نیکوکاری به عنوان یک نهاد مالی جدید، ضمن تجمیع و حفظ اصل سرمایه‌ های خیرین و با سرمایه‎‎ گذاری آن در بازارهای مالی، منافع حاصله را به مصارف نیکوکارانه مندرج در اساسنامه خود می‎‎رساند.
صندوق ‎‎های سرمایه‎‎ گذاری نیکوکاری به عنوان یک نهاد مالی جدید، ضمن تجمیع و حفظ اصل سرمایه‌ های خیرین و با سرمایه‎‎ گذاری آن در بازارهای مالی، منافع حاصله را به مصارف نیکوکارانه مندرج در اساسنامه خود می‎‎رساند.
(0) نفر حمایت کرده اند
مبلغ مورد نیاز (10,000,000,000 ریال)
مبلغ حمایت شده (10,000,000,000 ریال)
(زمان طرح به اتمام رسیده)

موفق شد

27%

پویش دکتر حافظی

پویش بورسیه خیر جاودان دانشگاه تهران دکتر حافظی
پویش بورسیه خیر جاودان دانشگاه تهران دکتر حافظی
(3) نفر حمایت کرده اند
مبلغ مورد نیاز (400,000,000 ریال)
مبلغ حمایت شده (109,590,000 ریال)
(زمان طرح به اتمام رسیده)
43,511,019,720 ریال
نفر 2891
طرح 18
یاری کرده اید :
دوستان ما :
طرح های شما :

سامانه جمع سپاری مالی

درباره سایت

بنیاد حامیان دانشگاه تهران سامانه‌ای است که به منظور حمایت از اقدامات خیرخواهانه و ایده‌های خلاقانه راه‌اندازی شده است.
این سامانه از مدلی به نام جمع سپاری مالی (crowd funding) استخراج شده است که سالهاست در دنیا رواج دارد. در جمع سپاری مالی، سرمایه لازم برای انجام یک فعالیت خیرخواهانه یا استارت‌آپی، با اتکاء به کمک‌های معمولاً کوچک اما در تعداد زیاد تامین می‌شود.
جمع سپاری در دو حوزه مختلف انجام می شود:
• خیریه : انواع حمایت مالی به منظور کمک به افراد بی بضاعت وکم بضاعت؛
• استارت آپ: فعالیت‌هایی مستقل که از یک طرح نوآورانه آغاز می‌شود تا به انجمن، شرکت یا تشکیلاتی موفق تبدیل شوند.